Přeji vám požehnaný rok 2023. 

P. Petr Hofírek

Pán Bůh zaplať za Vaše finanční dary.


Příští adventní doba začíná za


Pokud se během roku chcete naučit rorátní zpěvy, zde je máte všechny pohromadě.

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE