NA RORÁTY
SE MŮŽETE TĚŠIT
I V ROCE 2022.

Chcete-li podpořit elektronické pastorační aktivity,
můžete svůj dar zaslat na bankovní účet farnosti Dolní Němčí. 

Pán Bůh zaplať!

P. Petr Hofírek

 

 

Číslo účtu: 2401785098/2010
Dar na farnost Dolní Němčí: VS 102021
Zpráva pro příjemce: Dar farnosti
Pro vystavení potvrzení o daru
napište na:
fadolninemci@ado.cz
Reset hesla